LogoTitle
Μύθοι και πραγματικότητα για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, τα κατάλληλα θερμομονωτικά υλικά και την πιστοποίηση CE Print E-mail
Science
Monday, 30 May 2011 13:37
There are no translations available.

Μέρος Β'
Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει επιφέρει βαρύ πλήγμα στον κατασκευαστικό τομέα και την οικοδομική δραστηριότητα στην χώρα μας. Ταυτόχρονα και η αγορά δομικών υλικών έχει υποστεί μείωση δραστηριότητας και τζίρων και οι παραγωγοί αναζητούν νέα πεδία δραστηριοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό την τελευταία 2ετία έχουν εμφανιστεί πολλά προϊόντα τα οποία παρουσιάζονται σαν συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.
Οι πρόσφατες αλλαγές στην νομοθεσία με την εισαγωγή του ΚΕΝΑΚ και τα προγράμματα στήριξης της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων όπως το ‘Εξοικονόμηση κατ' οίκον' έχουν αυξήσει κατακόρυφα το ενδιαφέρον γύρω από τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα και τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Η εποπτεία αυτής της αναπτυσσόμενης αγοράς είναι πρακτικά ανύπαρκτη και με βάση τα τελευταία στοιχεία περισσότερα από 100 φερόμενα ως ‘συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης' κυκλοφορούν (παράγονται είτε εισάγονται) στην ελληνική αγορά, πολλά εκ των οποίων δεν φέρουν ούτε τις στοιχειώδεις πιστοποιήσεις και αποτελέσματα ελέγχου.

Η άναρχη ανάπτυξη των συστημάτων αυτών είναι βέβαιο πως θα επηρεάσει την ποιότητα των κατασκευών στην χώρα μας με απρόβλεπτα αποτελέσματα, καθώς η εξωτερική θερμομόνωση ενσωματώνεται με μόνιμο τρόπο στο εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου και αποτελεί, για όσες δεκαετίες αυτό βρίσκεται σε λειτουργία, την εξωτερική του επένδυση. Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης θα πρέπει να παρέχει εκτός από την ‘δεδομένη' θερμομόνωση ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ στον χρόνο, τις καιρικές συνθήκες, τις μηχανικές καταπονήσεις, τις ανεμοπιέσεις, τις ισχυρές κρούσεις και οποιαδήποτε επίδραση μπορεί να επηρεάσει την ευστάθεια και πρόσφυση του συστήματος επί του κτιρίου.

Η ασφάλεια τόσο των χρηστών των κτιρίων όσο και του κοινωνικού συνόλου είναι η πρώτη προτεραιότητα που οδήγησε στην ένταξη των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε μια από τις αυστηρότερες κατηγορίες συστημάτων ελέγχου συμμόρφωσης για να αποκτήσουν σήμανση CE, την κατηγορία 1 (Conformity System1).

Το ΤΕΕ, ανακήρυξε το 2010 ως «Έτος Εποπτείας της Αγοράς των Προϊόντων Δομικών Κατασκευών», με στόχο να τονισθεί η σημασία της εποπτείας προϊόντων δομικών κατασκευών, δηλαδή των προϊόντων τα οποία ενσωματώνονται κατά τρόπο διαρκή στα οικοδομικά έργα.
Το Π.Δ. 334/94 περί «προϊόντων δομικών κατασκευών», που αποτελεί την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 89/106/ΕΟΚ «Προϊόντα Δομικών Έργων» και την τροποποίησή της από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ, επιβάλλει τα δομικά προϊόντα να συμμορφώνονται με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) ή τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις και να φέρουν σήμανση CE.
Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης είναι συστήματα που ενσωματώνονται με τρόπο διαρκή στα δομικά έργα και σύμφωνα με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ, θα πρέπει να συμμορφώνονται με Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση (ΕΤΑ).
Στην προκειμένη περίπτωση η ΕΤΑ εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία ETAG004 που αφορά τα ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) και υποχρεώνει μετά τον έλεγχο των υλικών του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης από το αρμόδιο εργαστήριο, ο παραγωγός να δηλώσει συμμόρφωση των παραγωγικών του διαδικασιών με βάση τα προβλεπόμενα στην ETA, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του τελικού προϊόντος που διανέμεται στην αγορά..
Σύμφωνα με την Οδηγία 89/106 και το ΠΔ334/94 η Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (European Technical Approval= ETA) είναι «η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος η οποία βασίζεται σε ελέγχους, δοκιμές και αξιολόγηση...» (άρθρο 6 του ΠΔ)
Η ύπαρξη ΕΤΑ δεν είναι ικανή συνθήκη για την κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή αγορά. Με βάση το Π.Δ/334/94 η συμφωνία υλικών και συστημάτων με την τεχνική έγκριση (ΕΤΑ) που διαθέτουν, υποδηλώνεται με την σήμανση CE του συστήματος.
Θα πρέπει να τονιστεί πως για τα επί μέρους υλικά του συστήματος δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε ικανή συνθήκη να φέρουν σήμανση CE (εκτός αν επιβάλλεται από την Οδηγία ή/και την Νομοθεσία) ώστε να έχει σήμανση CE το σύστημα.
O παραγωγός θα πρέπει διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου παραγωγής (FPC=Factory Production Control) ώστε να διασφαλίζει την συνολική συμμόρφωση των προϊόντων με την τεχνική έγκριση (δηλαδή με τα υλικά που εστάλησαν για έλεγχο και πέρασαν τις δοκιμές ως σύστημα). Επισυνάπτεται η σήμανση CE του συστήματος StoTherm Classic, ως παράδειγμα.

sto1minΠρακτικά, η ΕΤΑ είναι μια απόδειξη του ελέγχου που έκανε κάποιο εργαστήριο για το σύστημα, μετά από αίτηση και με ευθύνη του παραγωγού. Η πραγματική συμμόρφωση του προϊόντος που διανέμεται στην αγορά γίνεται από την σήμανση CE βάση των υποχρεώσεων που επιβάλει η νομοθεσία για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS).

H StoHellas εκπροσωπώντας τον Γερμανικό όμιλο Sto AG για περισσότερα από 18 χρόνια στην Ελλάδα, είναι ο πρωτοπόρος στον τομέα των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Η εξέλιξη των συστημάτων στην χώρα μας έχει υπάρξει ιδιαιτέρως αργή και ο βασικός λόγος ήταν η έλλειψη ενημέρωσης του κοινού και των μηχανικών, αλλά και η δυσπιστία για αυτή την νέα τεχνολογική προσέγγιση της θερμομόνωσης των κτιρίων.
Σήμερα δυστυχώς έχουμε βρεθεί στην αντίπερα όχθη. Οι συνθήκες έτσι όπως διαμορφώνονται στην αγορά συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης δημιουργούν ένα περιβάλλον αθέμιτου ανταγωνισμού το οποίο είναι βέβαιο πως θα οδηγήσει σε σοβαρό υποβιβασμό της ποιότητας, της απόδοσης και της ασφάλειας των συστημάτων αυτών.
Για να δούμε πιο συγκεκριμένα το πλαίσιο ελέγχου, ας δούμε ένα παράδειγμα.
sto2minΣύμφωνα με την ΕΤΑ-03/0027 για το σύστημα StoTherm Classic (που σημαίνει πως έχει εκδοθεί το 2003 με αριθμό 0027 και περιλαμβάνει 32 σελίδες μαζί με 5 παρατήματα).

Ο παραγωγός έχει, με βάση τα αναφερόμενα στο πιστοποιητικό (ΕΤΑ), την υποχρέωση να δηλώσει συμμόρφωση σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου συμμόρφωσης Τύπου 1, το οποίο καθορίζει την διεξαγωγή ελέγχων για την διαδικασία παραγωγής, τις πρώτες ύλες και το τελικό προϊόν στο εργοστάσιο παραγωγής, και αποτελεί το κριτήριο για την αξιοπιστία και συμμόρφωση του παραγόμενου προϊόντος με τα δείγματα που δοκιμάστικαν στα εργαστήρια για την απόκτηση του πιστοποιητικού (ΕΤΑ).

 

Μέσα στο κείμενο του πιστοποιητικού μιας Ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης (ΕΤΑ) αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«3 Evaluation of Conformity and CE marking
3.1 Attestation of conformity system
Considering the Euroclasses B and F for reaction to fire, the system of attestation of conformity specified by the European Commission, regarding the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control, is system 1. This system is described in the Council Directive 89/106/EEC Annex III, 2(ii),..........
3.2. Responsibilities
3.2.1 Tasks of the manufacturer
..........
3.2.1.2 Factory production control
The ETA-holder has a factory production control system in its plant (manufacturing of the adhesives, the base coat and the finishing coats) and exercises permanent internal control of production, including testing of samples in accordance with a control plan1).
.........
All the elements, requirements and provisions adopted by the manufacturer are documented in a systematic manner in the form of written policies and procedures.
This production control system ensures that the ETICS and the components are in conformity with the European Technical Approval.
..........
3.2.2 Tasks of the Notified Bodies
3.2.2.1 Initial type testing (System 1)
For initial type testing, the results of the tests performed as part of the assessment for the European Technical Approval can be used unless there are changes in the production line or plant. In such cases, the necessary initial type
testing has to be agreed between the CSTB and the Notified Bodies involved. These tests could be taken over by the manufacturer for Declaration of Conformity.
3.2.2.2 Initial inspection of factory and factory production control
The Notified Body shall ascertain that, in accordance with the control plan1), the factory (in particular the employees and the equipment) and the factory production control are suitable to ensure continuous and orderly manufacturing of the components according to the specifications mentioned in clause 2 of this ETA.
3.2.2.3 Continuous surveillance, assessment and approval of factory production control
The Notified Body shall visit the factory at least one a year for surveillance because this manufacturer has a FPC system complying with ISO 9001 covering the manufacturing of the ETICS components. It has to be verified that the system of factory production control and the specified automated manufacturing process are maintained taking account the control plan1).
.........
During each visit, the Notified Body shall examine:
- the control register of raw materials, products in course of manufacture and finished products, - the document attesting the application of the control frequencies, - the conformity of the products subjected to this ETA.
The results of continuous surveillance shall be made available on demand by inspection body, to the Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. In cases where the provisions of the European Technical Approval and the control plan1) are no longer fulfilled, the EC conformity certificate of Factory Production Control shall be withdrawn.

3.3 CE marking
The CE marking shall be affixed on the commercial documents accompanying the components of the ETICS. The symbol « CE » shall be followed by the identification number of the Notified Body involved and shall be accompanied by the following information:
- name and address or identifying mark of the ETA-holder,
- the last two digits of the year in which the CE marking was affixed,
- number of the EC certificate of conformity of Factory Production Control,
- number of the European Technical Approval,
- ETICS trade name,
- number of the ETAG.
..........
4 Assumptions under which the fitness of the product for the intended use was favourably assessed
4.1 Manufacturing
The components of this ETICS shall correspond as far as their composition and manufacturing process is concerned to the products subject to the approval tests.
...........

Τα πλήρη κείμενα των τεχνικών εγκρίσεων και της σήμανσης CE των προϊόντων πρέπει να είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων, είτε πρόκειται για εθνικό φορέα είτε για καταναλωτή.

Οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι δεδομένες για όλους τους παραγωγούς σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δυστυχώς στην χώρα μας την ίδια στιγμή που όλοι μιλάμε για την ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας και την εποπτεία της αγοράς, αποδεχόμαστε την κυκλοφορία ‘συστημάτων' εξωτερικής θερμομόνωσης τα οποία είτε δεν φέρουν ΕΤΑ και συνεπώς κυκλοφορούν εντελώς παράνομα στην ελληνική αγορά , είτε έχουν κάνει την αρχική δοκιμή ελέγχου του δομικού προϊόντος αλλά δεν συμμορφώνονται στις λοιπές υποχρεώσεις που αφορούν στον έλεγχο παραγωγής και στους ελέγχους που προβλέπονται για την σήμανση CE του συστήματος.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μόνο ένα : Πολλά προβλήματα, μειωμένη απόδοση της θερμομόνωσης, μειωμένη εξοικονόμηση ενέργειας και προπάντων κίνδυνός για την ασφάλεια στα κτίρια. Αν δεν αφυπνιστεί η πολιτεία και το ΤΕΕ είναι σχδόν βέβαιο πως και στην Ελλάδα θα δούμε άσχημες εικόνες κτιρίων, όπως οι παρακάτω .....

sto3simple sto4simple

 

 

 

 

 

 

 

  sto5simple 

sto6simple

 

 

 

Δρακόπουλος Παναγιώτης, Χημικός Μηχανικός
Διευθυντής Τμήματος StoHellas
StoHellas:Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Sto
Τμήμα της Drapa chemie
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα,
19300, Ασπρόπυργος Αττικής
τηλ: 2105570191, fax: 2105593945, mob: +306974888589
www.drapa.gr , www.stohellas.gr

Σχετικά άρθρα:

Μύθοι και πραγματικότητα για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, τα κατάλληλα θερμομονωτικά υλικά και την πιστοποίηση CE  (Μέρος Α')

StoTherm: Αντοχή, Οικονομία, Ταχύτητα και Καινοτομία

Architect's Facade Manual

Η αυξημένου πάχους θερμομόνωση επιστρέφει την επένδυση γρηγορότερα

 Sto Therm – Καλύτερη μόνωση – Καλύτερη ζωή

Προϊόντα STO και στη Costa Navarino

StoTherm Classic Top 32

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης