LogoTitle
Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Εκτύπωση E-mail
Ενέργεια
Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010 11:05

Τι θα διαλέξουμε στην Ελλάδα -Εφαρμογή προτύπων ή εξαπάτηση των καταναλωτών;

 

Η εξωτερική θερμομόνωση προσόψεων είναι για την Ευρώπη ο κορυφαίος και πλέον συνηθισμένος τρόπος προστασίας των κτιρίων. Στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή η στροφή που γίνεται τα τελευταία χρόνια από κατασκευαστές στη χρήση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης ιδιαίτερα στις νέες κατασκευές - εφόσον το πολιτειακό πλαίσιο δεν έχει ακόμα δώσει τα κατάλληλα κίνητρα για ενεργειακές ανακαινίσεις- εκτιμώντας στο σύνολό τους τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται τόσο στην κατασκευή όσο και στον εργολάβο.

 

Μερικά από αυτά είναι: Μεγάλη ταχύτητα κατασκευής, τεράστια αρχιτεκτονική ευελιξία, εφαρμογή σε οποιοδήποτε τύπο κτιρίου και σχεδόν σε κάθε υπόστρωμα, σημαντική μείωση κόστους από παράπλευρες εργασίες και συντήρηση, καλύτερος συντονισμός και έλεγχος συνεργείων και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της κατασκευής.

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης είναι απόλυτα ασφαλείς λύσεις θερμομόνωσης και προστασίας των όψεων των κτιρίων εφόσον η κατασκευή τους γίνεται βάσει των τεχνικών οδηγιών κατασκευής, από ειδικευμένα συνεργεία, με υλικά ικανά να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις.

Η αλήθεια είναι πως η βασική φιλοσοφία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης είναι εύκολο να γίνει κατανοητή, να τροποποιηθεί, ή να αντιγραφεί. Όμως η αντοχή στον χρόνο, η αξιοπιστία και η εγγύηση για την διάρκεια ζωής ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης μπορούν να είναι εξασφαλισμένες μόνο από ολοκληρωμένα, πιστοποιημένα και προπάντων δοκιμασμένα στον χρόνο συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Για το λόγο αυτό η απαίτηση δεν είναι απλά και μόνο η ποιότητα καθενός από τα υλικά που απαρτίζουν ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Η υποχρέωση και η ευθύνη προκύπτουν από την μεταξύ των υλικών αλληλεπίδραση και συμπεριφορά στο πλαίσιο του συνολικού συστήματος. Ζητούμενο είναι οι «καλές» ιδιότητες ενός υλικού να μην εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία κάποιου άλλου ζωτικού συστατικού του συστήματος. Αν συμβαίνει αυτό σύντομα η λειτουργικότητα του συστήματος ως σύνολο θα υποβιβαστεί.

Η ελληνική αγορά έχει κατακλειστεί από προϊόντα, ενόψει του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις συγκυρίες. Αυτό οδηγεί στη διάθεση προϊόντων μη συμμορφούμενων και ακατάλληλων εις βάρος των τελικών καταναλωτών-ιδιοκτητών (ρωγμές, υγρασία, καταστροφή του συστήματος κλπ). Μπορεί το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα και η εκπαίδευση των μηχανικών/ιδιοκτητών για τα συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης να είναι ανύπαρκτη ή έστω ελάχιστη, υπάρχουν όμως ευρωπαϊκά πρότυπα τυποποίησης τεχνικών εργασιών-που διαρκώς ενημερώνονται και βελτιώνονται- με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών και της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών. Αν και τα ευρωπαϊκά πρότυπα δεν αποτελούν δεσμευτικές διατάξεις για τη κάθε χώρα μέλος, ίσως θα ήταν καλό να μην συνεχίσουμε να προσπαθούμε να εφεύρουμε ένα νέο πλαίσιο αλλά να ακολουθήσουμε και να βελτιώσουμε αυτά που προτείνονται μέσα από εφαρμογή και εμπειρία τουλάχιστον 50 ετών.

Ας μην γίνει η προσπάθεια για ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μέσα στην τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση βορρά σε κάποιους που χωρίς κανένα πιστοποιητικό αποδίδουν ιδιότητες στα προϊόντα τους. Ήδη υπάρχουν περιπτώσεις ιδιοκτητών που ενώ ήθελαν μια καλύτερη θερμομόνωση για τις κατασκευές τους έπεσαν θύματα μη πιστοποιημένων υλικών ή /και ανειδίκευτων συνεργείων. Ας μην σπαταλήσουμε άλλο χρόνο και χρήμα που δεν διαθέτει πλέον η ελληνική κοινωνία.

Γεωργία Ρούνη, Χημικός Μηχανικός