LogoTitle
Η οπτική των Γυναικών Μηχανικών στα θέματα του Περιβάλλοντος Εκτύπωση E-mail
Περιβάλλον
Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013 21:51

LOGO_EnvWorkshops της ΕΔΕΜ, 28/1/2013, κτ. ΤΕΕ

Στο πλαίσιο τους Σχεδίου Δράσης* "Οι γυναίκες διεκδικούν ενεργό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος -Η οπτική του φύλου στο περιβάλλον" η ΕΔΕΜ διοργάνωσε δύο Συναντήσεις Εργασίας-Workshops για να συζητηθεί η Οπτική του Φύλου στο Περιβάλλον και συγκεκριμένα:

  • Workshop A: 'Η οπτική του φύλου στο Βιοκλιματικό Σχεδιασμό, την Ενεργειακή Αναβάθμιση των κτιρίων και στο Σχεδιασμό του Αστικού και μη Αστικού Χώρου'
  • Workshop B: 'Η οπτική του φύλου στην εξοικονόμηση Ενέργειας, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και στην Ανακύκλωση'

 

 

Το πρώτο μέρος των Workshops ήταν κοινό με παρουσίαση του σχεδίου δράσης, με εισαγωγή στην Οπτική του Φύλου στο Περιβάλλον σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, με κατάθεση απόψεων από Φορείς της Πολιτείας και με συζήτηση για την ευαισθητοποίηση των νέων στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το δεύτερο μέρος έγινε χωριστά για κάθε ένα Workshop και είχε τη μορφή συζήτησης σε στρογγυλό τραπέζι γύρω από τα εξειδικευμένα θέματα κάθε Workshop και πιο συγκεκριμένα, γύρω από τις τελευταίες καινοτομίες και τάσεις σε κάθε τομέα, την συμβολή των Μηχανικών, αν υπάρχει διαφορετική οπτική για τα δύο φύλα και πως οι μαθητές Λυκείου προσεγγίζουν αυτά τα θέματα.

Τόσο το κοινό μέρος όσο και οι δύο παράλληλες συζητήσεις που το ακολούθησαν είχαν πολύ ενδιαφέρον τόσο λόγω των εισηγήσεων των προσκεκλημένων από Φορείς, όσο και λόγω της προετοιμασίας των θεμάτων από τις αντίστοιχες Επιτροπές εργασίας που έχει συστήσει η ΕΔΕΜ για την υποστήριξη του σχεδίου δράσης.

Συγκεκριμένα, το ΔΣ επιθυμεί να ευχαριστήσει όσες/ους παρευρέθηκαν στις συζητήσεις-Workshops:

Αρχικά στην κοινή Συνεδρίαση: τη Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κα. Ζέτα Μακρή, τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γεννιάς κ. Κανελόπουλο, την Πρόεδρο του Κέντρου Μελετών για Θέματα Ισότητας κα Ιφιγένεια Καρτσιώτου, το Μέλος της Διοικούσας του ΤΕΕ, κ. Γιώργο Τσουκαλά που εκπροσώπησε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ καθώς και την Εκπαιδευτικό και Συγγραφέα κα Αντιόπη Φραντζή, τον κ.Σταύρο Μηλιώνη από το ΚΕΑΝ, την κα. Φανή Παπαδοπούλου από το ΚΕΘΙ, την κα. Χριστίνα Αγορίτσα από τη ΓΓΙΦ. Στο Workshop A: την Καθηγήτρια ΕΜΠ κα. Ντίνα Βαϊου, την Επ. καθηγήτρια ΕΜΠ κα. Μ. Μάντζιου και στο Workshop B: τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ κ. Μπάμπη Μαλαματένιο, τον κ. Καρύτσα εκπρόσωπο της Δ/νσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του ΚΑΠΕ, τον κ. Ανδρέα Σκορδίλη Δ/νοντα του ΕΟΑΝ, την κα. Μ. Ιωαννίδου, καθηγήτρια ΕΜΠ και φυσικά τις Γυναίκες Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που συγκρότησαν τις Επιτροπές Εργασίας του Σχεδίου Δράσης και βέβαια την Επίτιμη Πρόεδρο της ΕΔΕΜ, Ντάνυ Αντανασιώτη που συντόνισε τη συζήτηση κατά την κοινή συνεδρίαση.

Δείτε το Πρόγραμμα των Workshops. Διαβάστε τις ομιλίες της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φίλων και της Προέδρου του ΚΕΘΙ. Δείτε την παρουσίαση της Προέδρου της ΕΔΕΜ και φωτογραφικό ρεπορτάζ.

Στα συμπεράσματα των Workshops, που θα συμπεριληφθούν στα παραδοτεά του προγράμματος, θα βασιστεί η προετοιμασία των επόμενων δράσεων της ΕΔΕΜ (Εκθέσεις-συζητήσεις σε σχολεία, Ημερίδες για Γυναίκες Μηχανικούς, φυλλάδιο, Φόρουμ συζήτησης κα).

*Η ΕΔΕΜ υλοποιεί το παραπάνω σχέδιο δράσης στο πλαίσιο του Προγράμματος: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013': Πράξη : 3.2.4 'Υποστήριξη των Μη Κυβερνητρικών Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων Α' & Β'Κύκλος. Περισσότερα μπορείτε να δείτε σε προηγούμενο άρθρο.

LOGO_ESPA