LogoTitle
Οι γυναίκες διεκδικούν ενεργό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος Εκτύπωση E-mail
Περιβάλλον
Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012 14:40
 
NeaLogo_MKO12
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πράξη 3.2.4. "Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)" (α' & β' κύκλου) του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"
Τον Σεπτέμβριο του 2011, η ΕΔΕΜ κατέθεσε στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων -Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σχέδιο δράσης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της προκήρυξης της Πράξης 3.2.4. 'Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)' του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013'. Το σχέδιο Δράσης της ΕΔΕΜ είναι μεταξύ αυτών που επιλέχθηκαν μετά από αξιολόγηση να χρηματοδοτηθούν και ξεκινά άμεσα η υλοποίησή του. Σημειώνεται ότι το σχέδιο δράσης της ΕΔΕΜ ήταν το μόνο που χαρακτηρίστηκε 'καινοτόμο' μιας και δεν αναφερόταν στα συνήθη θέματα υποστήριξης των Γυναικών (κοινωνικές διακρίσεις, θύματα βίας, μειονότητες κα). Το σχέδιο δράσης της ΕΔΕΜ έχει τίτλο
 'Οι γυναίκες διεκδικούν ενεργό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος
Η οπτική του φύλου στο περιβάλλον'
και φιλοδοξεί να αναδείξει την ευαισθησία των γυναικών για τα θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και το ρόλο που μπορούν να παίξουν για την προστασία του.

Η ιδέα πίσω από την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου δράσης από την ΕΔΕΜ, από Γυναίκες Μηχανικούς δηλαδή, είναι ότι οι Γυναίκες Μηχανικοί, ευαισθητοποιημένες και οι ίδιες στα θέματα περιβάλλοντος και με γνώσεις που τους επιτρέπουν να εξηγούν φαινόμενα, εφαρμογές αλλά και τεχνολογικές λύσεις είναι οι κατάλληλες πρέσβειρες για να αναδείξουν το θετικό πρόσημο που μπορεί να έχουν οι επιστήμες του Μηχανικού για το περιβάλλον εφ' όσον προσανατολιστούν βέβαια σε ανάλογες κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις αυτές μπορούν να διευρύνουν τις διεξόδους επαγγελματικής ή επιστημονικής απασχόλησης για τις νέες Μηχανικούς, το πεδίο σπουδών και έρευνας για τις φοιτήτριες Πολυτεχνείων και φυσικά μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για τις μαθήτριες με έφεση στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία. Απώτερος σκοπός είναι οι καθημερινές πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος όχι μόνο να διαποτίσουν τη νέα γενιά και να διαχυθούν στην κοινωνία αλλά και να μπουν τα θεμέλια για καινοτόμες εφαρμογές και προτάσεις από τις νέες που θα στρέψουν την όρεξη και τις δυνάμεις τους στη μελέτη αυτών των θεμάτων.

Η ανάγκη για ένα τέτοιο σχέδιο δράσης προκύπτει από το γεγονός ότι τα έμφυλα στερεότυπα στο επάγγελμα ‘Μηχανικός’ είναι ισχυρά στην Ελλάδα και συντηρούνται μέσα σε αρκετές οικογένειες και σε αρκετά σχολεία. Σε μελέτη της ΕΔΕΜ έχει καταγραφεί ότι η ανάδειξη των περιβαλλοντικών εφαρμογών της επιστήμης του ‘Μηχανικού’ θα την έκανε πιο ελκυστική στις μαθήτριες. Οι γυναίκες είναι πολύ δεκτικές στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, δεν έχουν όμως εξειδίκευση για να αναπτύξουν καινοτομίες καθώς δεν επιλέγουν σπουδές του ‘Μηχανικού’ μιας και δεν είναι γνωστό ότι θεραπεύουν και θέματα περιβάλλοντος. Αντίθετα το επάγγελμα του Μηχανικού, έχει επικρατήσει να θεωρείται επιθετικό ή τουλάχιστον ανταγωνιστικό σε σχέση με το περιβάλλον. Και όμως στο επάγγελμα του Μηχανικού συμπεριλαμβάνοντας και πολλές περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Από μελέτες και συμπεράσματα προηγούμενων δράσεων της ΕΔΕΜ φαίνεται ότι η ενασχόληση με περιβαλλοντικά θέματα (από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων έως την ανακύκλωση ή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το βιοκλιματικό σχεδιασμό) είναι εκτός των άλλων και μία διέξοδος για την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας και υπο-εκπροσώπησης των γυναικών στα επαγγέλματα του «Μηχανικού» και ιδίως σε αυτά που αφορούν το περιβάλλον και απαιτούν καινοτομία. Η πολιτεία έχει ανάγκη από νέες δυνάμεις για την πράσινη (βιώσιμη) ανάπτυξη και οι γυναίκες μηχανικοί να βρουν επαγγελματικές διεξόδους.

Οι δράσεις του σχεδίου αυτού στοχεύουν σε όλες τις Γυναίκες Μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ καθώς και στις μαθήτριες τεσσάρων Λυκείων, κατ' αρχήν, στα οποία θα πραγματοποιηθούν πιλοτικά ανοικτές συζητήσεις-εκθέσεις καθώς και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς τους.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου δράσης πρόκειται να υλοποιηθούν από την ΕΔΕΜ:
  • Workshops (εργαστήρια) και θεματικές ημερίδες για τη διερεύνηση της οπτικής του φύλου σε θέματα που άπτονται του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Ανοικτές Συζητήσεις πιλοτικά σε 4 Λύκεια (2 στην Αττική-Καισαριανή και Νίκαια- στη Βέροια και στη Ρόδο) με παρουσιάσεις από γυναίκες Μηχανικούς, για το αντικείμενο του επαγγέλματος «Μηχανικός», τις σπουδές, τις ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται και τις προοπτικές που ανοίγονται, ιδιαίτερα στον τομέα του περιβάλλοντος. Οι συζητήσεις θα πλαισιώνονται από μικρές εκθέσεις έργων με περιβαλλοντικό χαρακτήρα.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη όσων μαθητριών δηλώσουν ενδιαφέρον να ακολουθήσουν σπουδές σε Πολυτεχνεία καθώς και υποστήριξη γυναικών Μηχανικών που θα δηλώσουν ενδιαφέρον να ασχοληθούν με θέματα περιβάλλοντος.

Επίσης θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό Forum για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής των ενδιαφερομένων και θα εκδοθεί Φυλλάδιο με ενημερωτικό υλικό και τα συμπεράσματα από τα workshops, τις ημερίδες και τις συζητήσεις.

Οι γυναίκες μηχανικοί θα ευαισθητοποιηθούν μέσω των εργαστηρίων και των ημερίδων για την οπτική του φύλου στα θέματα περιβάλλοντος και θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες απασχόλησης και καινοτομίας σε αυτό τον τομέα. Όσες επιθυμούν θα συμμετέχουν σε συμβουλευτική διαδικασία από Γυναίκες Μηχανικούς που έχουν σχετική εξειδίκευση.

Οι συντελεστές της εκπαίδευσης (μαθήτριες, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες) μέσω των εργαστηρίων και των συζητήσεων θα ενημερωθούν για την οπτική του φύλου και τις επαγγελματικές δυνατότητες στα θέματα περιβάλλοντος και θα ευαισθητοποιηθούν για τα έμφυλα στερεότυπα στα τεχνικά επαγγέλματα.

Οι μαθήτριες που επιθυμούν θα συμμετέχουν σε συμβουλευτική διαδικασία και forum συζήτησης με το επιστημονικό δυναμικό της ΕΔΕΜ για την ανάδειξη της οπτικής του φύλου στα θέματα περιβάλλοντος ώστε οι μαθήτριες να ξεπεράσουν τα έμφυλα επαγγελματικά στερεότυπα και να στραφούν σε σπουδές «Μηχανικού» με περιβαλλοντική εξειδίκευση.

Οι ενέργειες του σχεδίου δράσης της ΕΔΕΜ στοχεύουν στην όλο και ευρύτερη ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, καινοτομίας αλλά και ίσων ευκαιριών και πιο συγκεκριμένα:
  • στην ανάδειξη της οπτικής του φύλου στα θέματα περιβάλλοντος ώστε οι μαθήτριες να ξεπεράσουν τα έμφυλα επαγγελματικά στερεότυπα και να στραφούν σε σπουδές «Μηχανικού» με περιβαλλοντική εξειδίκευση.
  • στην ευαισθητοποίηση των γυναικών Μηχανικών στην οπτική του φύλου για το περιβάλλον ώστε να στραφούν σε ανάπτυξη καινοτομιών ή/και επιχειρηματικών σχεδίων με περιβαλλοντικές εφαρμογές.
  • στην άρση των κοινωνικών αποκλεισμών που εμποδίζουν την ελεύθερη επιλογή σταδιοδρομίας από τις μαθήτριες Λυκείου.
Για την υλοποίησή του σχεδίου δράσης η ΕΔΕΜ θα βασιστεί στην συμβολή των Γυναικών Μηχανικών που εξειδικεύονται σε θέματα Περιβάλλοντος ή πραγματεύονται αντικείμενα που εμπεριέχουν το περιβάλλον όπως :
 • Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
 • Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Σχεδιασμός Αστικού και μη Αστικού Χώρου
 • Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ανακύκλωση
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να το δηλώσουν στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 210-3247303 και να στείλουν σύντομο βιογραφικό (1 παράγραφο) για να προσκληθούν στην πρώτη συνάντηση των ομάδων υλοποίησης του προγράμματος που προγραμματίζεται για το τέλος Ιουνίου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες για προηγούμενες δράσεις της ΕΔΕΜ για την Ενέργεια, το  Περιβάλλον αλλά και θέματα Ισότητας των Φύλων μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: www.edem-net.gr .

Ταυτότητα του Σχεδίου Δράσης :

Φορέας Υλοποίησης:
Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ),
www.edem-net.gr, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , τηλ. 210-3247303, fax 2103257403
Δικαιούχος:
Ειδική Υπηρεσία  Εφαρμογής/ Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Χρηματοδότηση:
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Πράξη 3.2.4. 'Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)' (α’& β’ κύκλου) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013', (Κωδικός ΟΠΣ 302424).
 
Δείτε το Δελτίο Τύπου (29/5/2012) της ΕΔΕΜ για το Σχέδιο Δράσης και την υλοποιησή του.
 
 
 

logo_MKO_GGIF

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράξη 3.2.4. "Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)" (α' & β' κύκλου) του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"