Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε. 03 Μάρτιος 2021

Τελευταία μηνύματα

Σελίδες: [1]
1
Το Υπουργείο Παιδείας προτείνει το διπλασιαμό των εισερχομένων φοιτητών στα Πολυτεχνεία ποιά η αποψή σας και γιατί;
2
Γενική Συζήτηση / Επαγγελματική κατάσταση των Μηχανικών
« Τελευταίο μήνυμα από EDEM στις 21 Μάρτιος 2013 »
Ο κλάδος των Μηχανικών είναι στήριγμα της οικονομίας και παρέχει εφόδια για επιτυχημένες καριέρες για αυτούς τους λόγους πρέπει να είναι ανοικτός προς όλους όσους έχουν την αντίστοιχη έφεση χωρίς αποκλεισμούς εξαιτίας κοινωνικών προκαταλήψεων.
Στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΜ παρουσίαζονται αποτελέσματα από την τελευταία (2009) έρευνα του ΤΕΕ. Ποιά είναι η σημερινή κατάσταση; Ποιά η προσωπική σας εμπειρία;

3
 • Απόφοιτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2005-2009: πάνω από 50%.
   Γυναίκες στα Πολυτεχνεία: Μ.Ο. 38%. Αρχιτέκτονες: 80%, Πολιτικοί: 50%, Χημικοί:60%, Ηλεκτρολόγοι: 35%, Μηχανολόγοι: 20%.
   Γυναίκες στο Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών  : μόλις 17.5%
   Χαμηλός αριθμός γυναικών μηχανικών σε θέσεις ευθύνης σε Φορείς, Κυβέρνηση, Αυτοδιοίκηση και στις εταιρείες.
   Λίγες επιχειρήσεις από γυναίκες μηχανικούς. 
   Ολιγάριθμες γυναίκες μηχανικοί με Ακαδημαϊκή καριέρα.
Οι γυναίκες έχουν ανάγκη να βρουν δυναμικές διεξόδους απασχόλησης με προοπτικές επιχειρηματικότητας, επαγγελματικής εξέλιξης και καινοτομίας. Οι περιβαλλοντικές εφαρμογές δημιουργούν διεξόδους απασχόλησης και μάλιστα συμβατές με τις επιλογές της βιώσιμης ανάπτυξης και άρα με το μέλλον.
Ποιές νομίζετε ότι μπορεί να είναι αυτές οι κατευθύνσεις απασχόλησης/δημιουργίας;
4
Γενική Συζήτηση / Μηχανικοί στην υπηρεσία του περιβάλλοντος
« Τελευταίο μήνυμα από EDEM στις 21 Μάρτιος 2013 »
Ποιός ο ρόλος των Μηχανικών έως σήμερα ως προς το Περιβάλλον;   
Έχει καταγραφεί στην κοινωνία ως επιθετικός και όχι προστατευτικός. Συμφωνείτε;
Σήμερα η Πολιτεία έχει ανάγκη από εναλλακτική οπτική και φρέσκες δυνάμεις για βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Που/πως θα βρεθούν/στηριχθούν/αναπτυχθούν;
5
Γενική Συζήτηση / Νέα Γενιά & Περιβάλλον
« Τελευταίο μήνυμα από EDEM στις 21 Μάρτιος 2013 »
 • Οι Μηχανικοί που ασχολούνται με το περιβάλλον, στην ειδικότητά του ο καθένας, είναι οι κατάλληλοι πρεσβευτές/πρέσβειρες για να αναδείξουν  το θετικό πρόσημο που μπορεί να έχουν οι επιστήμες του Μηχανικού για το περιβάλλον.
    Οι περιβαλλοντικές κατευθύνσεις αυτές μπορούν να διευρύνουν τις διεξόδους επαγγελματικής ή επιστημονικής απασχόλησης για τους νέους και τις νέες Μηχανικούς, και να αποτελέσουν έμπνευση για τους μαθητές και τις μαθήτριες που έχουν έφεση στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία.
  Απώτερος σκοπός είναι,  οι καθημερινές πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος να διαποτίσουν τη νέα γενιά,  να διαχυθούν στην κοινωνία και να μπουν τα θεμέλια για καινοτόμες εφαρμογές και προτάσεις.
    Για να επιτύχουμε θέλουμε τη στήριξη όλων των συντελεστών της εκπαίδευσης (καθηγητών, μαθητών, γονέων, ΥΠΘΔΒΜ κα) και των τοπικών κοινωνιών (Δήμος, Περιφέρεια, τοπικοί Φορείς κα).
6
Γενική Συζήτηση / Γυναίκες & Περιβάλλον
« Τελευταίο μήνυμα από EDEM στις 21 Μάρτιος 2013 »
Οι Γυναίκες γενικά – ανεξαρτήτως μόρφωσης, χώρας, θρησκείας κλπ- είναι:
 
 • τα πρώτα θύματα περιβαλλοντικών φαινομένων, και των ανθρωπογενών παρεμβάσεων (ερημοποίηση, πλημμύρες κλπ),
     οι υπεύθυνες  για την κατοικία της οικογένειας   
    υπεύθυνες για την κατανάλωση ενέργειας,
    υπεύθυνες για την απόρριψη σκουπιδιών,
    υπεύθυνες για την επιλογή τροφίμων και αγαθών,
    υπεύθυνες για την ανατροφή και διαπαιδαγώγιση των παιδιών,
    πολύ δεκτικές στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και των ήπιων παρεμβάσεων
  όμως δεν έχουν σε πολλές περιπτώσεις : 
 
 • ενημέρωση για να επιλέγουν
    γνώσεις για να συνεισφέρουν ,
    εξειδίκευση για να καινοτομήσουν,
    ισχύ για να επηρεάσουν  αποφάσεις.

Ποιά η γνώμη σας;
7
Γενική Συζήτηση / Η Οπτική του Φύλου στο περιβάλλον
« Τελευταίο μήνυμα από EDEM στις 21 Μάρτιος 2013 »
Workshops της ΕΔΕΜ, 28/1/2013, κτ. ΤΕΕ
 
Στο πλαίσιο τους Σχεδίου Δράσης*
"Οι γυναίκες διεκδικούν ενεργό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος -Η οπτική του φύλου στο περιβάλλον"
η ΕΔΕΜ διοργάνωσε δύο Συναντήσεις Εργασίας-Workshops για να συζητηθεί η Οπτική του Φύλου στο Περιβάλλον και συγκεκριμένα:
 •Workshop A: 'Η οπτική του φύλου στο Βιοκλιματικό Σχεδιασμό, την Ενεργειακή Αναβάθμιση των κτιρίων και στο Σχεδιασμό του Αστικού και μη Αστικού Χώρου'
 •Workshop B: 'Η οπτική του φύλου στην εξοικονόμηση Ενέργειας, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και στην Ανακύκλωση'

   
Το πρώτο μέρος των Workshops ήταν κοινό με παρουσίαση του σχεδίου δράσης, με εισαγωγή στην Οπτική του Φύλου στο Περιβάλλον σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, με κατάθεση απόψεων από Φορείς της Πολιτείας και με συζήτηση για την ευαισθητοποίηση των νέων στην προστασία του περιβάλλοντος.
 
Το δεύτερο μέρος έγινε χωριστά για κάθε ένα Workshop και είχε τη μορφή συζήτησης σε στρογγυλό τραπέζι γύρω από τα εξειδικευμένα θέματα κάθε Workshop και πιο συγκεκριμένα, γύρω από τις τελευταίες καινοτομίες και τάσεις σε κάθε τομέα, την συμβολή των Μηχανικών, αν υπάρχει διαφορετική οπτική για τα δύο φύλα και πως οι μαθητές Λυκείου προσεγγίζουν αυτά τα θέματα.
 
Τόσο το κοινό μέρος όσο και οι δύο παράλληλες συζητήσεις που το ακολούθησαν είχαν πολύ ενδιαφέρον τόσο λόγω των εισηγήσεων των προσκεκλημένων από Φορείς, όσο και λόγω της προετοιμασίας των θεμάτων από τις αντίστοιχες Επιτροπές εργασίας που έχει συστήσει η ΕΔΕΜ για την υποστήριξη του σχεδίου δράσης.
 
Συγκεκριμένα, το ΔΣ επιθυμεί να ευχαριστήσει όσες/ους παρευρέθηκαν στις συζητήσεις-Workshops:
 
Αρχικά στην κοινή Συνεδρίαση: τη Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κα. Ζέτα Μακρή, τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γεννιάς κ. Κανελόπουλο, την Πρόεδρο του Κέντρου Μελετών για Θέματα Ισότητας κα Ιφιγένεια Καρτσιώτου, το Μέλος της Διοικούσας του ΤΕΕ, κ. Γιώργο Τσουκαλά που εκπροσώπησε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ καθώς και την Εκπαιδευτικό και Συγγραφέα κα Αντιόπη Φραντζή, τον κ.Σταύρο Μηλιώνη από το ΚΕΑΝ, την κα. Φανή Παπαδοπούλου από το ΚΕΘΙ, την κα. Χριστίνα Αγορίτσα από τη ΓΓΙΦ. Στο Workshop A: την Καθηγήτρια ΕΜΠ κα. Ντίνα Βαϊου, την Επ. καθηγήτρια ΕΜΠ κα. Μ. Μάντζιου και στο Workshop B: τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ κ. Μπάμπη Μαλαματένιο, τον κ. Καρύτσα εκπρόσωπο της Δ/νσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του ΚΑΠΕ, τον κ. Ανδρέα Σκορδίλη Δ/νοντα του ΕΟΑΝ, την κα. Μ. Ιωαννίδου, καθηγήτρια ΕΜΠ και φυσικά τις Γυναίκες Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που συγκρότησαν τις Επιτροπές Εργασίας του Σχεδίου Δράσης και βέβαια την Επίτιμη Πρόεδρο της ΕΔΕΜ, Ντάνυ Αντανασιώτη που συντόνισε τη συζήτηση κατά την κοινή συνεδρίαση.
 
Δείτε το Πρόγραμμα των Workshops. Διαβάστε τις ομιλίες της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φίλων και της Προέδρου του ΚΕΘΙ. Δείτε την παρουσίαση της Προέδρου της ΕΔΕΜ και φωτογραφικό ρεπορτάζ στο άρθρο [http://www.edem-net.gr/el/technical-issues/27-environment/419-2013-02-19-22-05-58.html].
 
Στα συμπεράσματα των Workshops, που θα συμπεριληφθούν στα παραδοτεά του προγράμματος, θα βασιστεί η προετοιμασία των επόμενων δράσεων της ΕΔΕΜ (Εκθέσεις-συζητήσεις σε σχολεία, Ημερίδες για Γυναίκες Μηχανικούς, φυλλάδιο, Φόρουμ συζήτησης κα).
 
*Η ΕΔΕΜ υλοποιεί το παραπάνω σχέδιο δράσης στο πλαίσιο του Προγράμματος: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013': Πράξη : 3.2.4 'Υποστήριξη των Μη Κυβερνητρικών Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων Α' & Β'Κύκλος. Περισσότερα για το σχέδιο δράσης μπορείτε να δείτε σε προηγούμενο άρθρο [http://www.edem-net.gr/el/technical-issues/27-environment/346-2012-05-25-14-49-27.html].

Περιμένω τα σχόλια όσων παραβρέθηκαν ή τις ερωτήσεις όσων δεν μπόρεσαν τελικά να έρθουν.
8
Γενική Συζήτηση / Απ: Καλως ήρθατε!
« Τελευταίο μήνυμα από EDEM στις 14 Σεπτέμβριος 2012 »
Καλως ήρθατε στο φόρουμ συζητήσεων της ΕΔΕΜ με βασικό θέμα «Οι γυναίκες διεκδικούν ενεργό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος – Η οπτική του φύλου στο περιβάλλον» στο πλαίσιο της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» από την Γ.Γ.Ι.Φ./Ε.Υ.Ε.
OK
9
Γενική Συζήτηση / Καλως ήρθατε!
« Τελευταίο μήνυμα από admin στις 13 Σεπτέμβριος 2012 »
Καλως ήρθατε στο φόρουμ συζητήσεων της ΕΔΕΜ με βασικό θέμα «Οι γυναίκες διεκδικούν ενεργό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος – Η οπτική του φύλου στο περιβάλλον» στο πλαίσιο της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» από την Γ.Γ.Ι.Φ./Ε.Υ.Ε.
Σελίδες: [1]